Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen maj 2019

Bestyrelsesmødet ondsag den 15. maj 2019.

Der er nu indgået aftale med Favrskov Ungdomsskole om at tilbyde et kursus i bueskydning til efteråret. Der bliver fire aftner, hvor unge interesserede kan komme ud og stifte bekendskab til bueskydningens spændende kunst. Det er koordinatoren for Kreds 3 der fungerer som instruktør, og han har megen erfaring med buejagt og -skydning.

Der arrangeres fire lørdage på skydebanen med instruktion for dem, der skal træne til haglskydeprøven (samt andre begyndere). Den første af disse er lørdag den 8. juni kl. 10.00 - der er tilmelding senest lørdag den 1. juni til Lars Bak.

Jagter for nyjægere til efteråret er nu planlagt. Der bliver tre søndage og en lørdag hen over jagtsæsonen - se hjemmesiden for detaljer.

Skydebanen har fortsat meget brug for at flere af brugerne træder til som hjælpere - bare 1-2 gange om måneden. Derfor udsendes der både mail og sms til medlemmerne med en opfordring til at "komme ud af busken". Der gives grundig instruktion, samt visse fordele til dem, der tilbyder sin assistance.

Der blev gjort status på de igangværende aktiviteter med hundetræning og riffelskydning.